Otaczające nas stale dokonujące się zmiany stają się towarzyszem naszego życia. Dla firm oznacza to, między innymi, konieczność budowania systemów wspierających pracowników.

Ciągła zmiana jest czynnikiem stesującym. Wiele badań wskazuje na to, że chronicznie zestresowani ludzie często pracują mniej wydajnie i zawężają swoje myślenie skupiając na rozwiązywaniu problemów z gatunku “tu i teraz” – co jest skutecznym ruchem przeciwdziałającym aktualnemu stresowi lecz dokładnie odwrotnym do tego, który może być pomocny aby optymalnie sobie radzić w adaptacji do długofalowych zmian.

Wsparcie psychologiczne potrzebne w sytuacji zmian może mieć formę zarówno zajęć grupowych jak i pracy indywidualnej, szczególnie pomocnej w przypadku kadry dyrektorskiej na której barkach spoczywa odpowiedzialność za mądre i efektywne zarządzanie. Pracując w bliskiej kooperacji z zarządem możliwe jest tworzenie programów wsparcia składających się z odpowiednio dopasowanych zajęć lub sesji, opartych zarówno na rozumieniu procesu grupowego jak i założeniach pracy psychoterapeutycznej.