Prowadzę psychoterapię indywidualną, terapię małżeństw i par oraz terapię rodzinną. Najczęściej pracuję z osobami mającymi problemy w relacjach, przeżywającymi trudności emocjonalne, cierpiącymi z powodu dolegliwości somatycznych lub innych objawów utrudniających codzienne funkcjonowanie. Wspieram klientów w poznawaniu siebie, rozumieniu własnych uwarunkowań i dokonywaniu zmian sprzyjajacych rozwojowi.

Konsultacja psychologiczna

Konsultacja psychoterapeutyczna daje możliwość uzyskania wsparcia, bliższego przyjżenia się problemowi oraz rozpoznania najskuteczniejszych i dostępnych dla pacjenta sposobów oraz metod pomocy. Sesja konsultacyjna trwa 50 minut.

Interwencja kryzysowa

Interwencja kryzysowa umożliwia szybkie sprecyzowanie problemu, zorientowanie sie w specyfice trudności oraz uzyskanie narzędzi ułatwiających radzenie sobie w sytuacji kryzysowej. Sesja trwa 50 minut.

Psychoterapia może być pomocna jeśli:

• doświadczasz trudności w relacjach z rodziną, partnerem
• odczuwasz brak satysfakcji z podejmowanych aktywności i decyzji
• odczuwasz napięcie, niepokój, lęk które utrudniają funkcjonowanie
• jesteś osamotniony, brakuje Ci wsparcia
• cierpisz z powodu długotrwalego smutku i przygnębienia
• chcesz lepiej zrozumieć i poznać siebie

Psychoterapia indywidualna

Metodą pracy psychoterapeuty jest rozmowa. Podczas sesji psychoterapeuta pomaga pacjentowi w rozumieniu jego przezyć oraz świata wewnętrznego. Bezpośrednia relacja z terapeutą, powrót do świata uczuć i uzyskanie rozumienia ułatwiają poradzenie sobie z problemem. Długość procesu terapeutycznego zależy od określonego wspólnie przez pacjenta i terapeutę celu terapii, źródeł zgłaszanego problemu i częstotliwości spotkań. Psychoterapia krótkoterminowa trwa od 5-8 sesji do pół roku a długoterminowa od około pół roku do kilku lat. Sesja terapeutyczna trwa 50 minut i odbywa się najczęściej raz w tygodniu.