Psychoterapeuta, superwizor & trener

Prowadzę psychoterapię indywidualną, terapię małżeństw i par oraz terapię rodzinną. Najczęściej pracuję z osobami mającymi problemy w relacjach, przeżywającymi trudności emocjonalne, cierpiącymi z powodu dolegliwości somatycznych lub innych objawów utrudniających codzienne funkcjonowanie. Wspieram klientów w poznawaniu siebie, rozumieniu własnych uwarunkowań i dokonywaniu zmian sprzyjajacych rozwojowi.

W prowadzeniu psychoterapii najczęściej posługuję się myśleniem systemowym oraz koncepcją psychodynamiczną. Bliska jest mi idea pracy narracyjnej w której to wraz z klientem odważamy sie dokonywać nowych opisów i nadawać nowe znaczenia zaistniałym doświadczeniom. W swojej pracy zachowuję zasady kodeksu etycznego opisane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Pracę psychoterapeutyczną superwizuję z superwizorami licencjonowanymi przez PTP. Współpracuję z lekarzami psychiatrami, lekarzami POZ i duchownymi.

Edukacja & doświadczenie

Studiowałam w ramach indywidualnego toku studiów na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Trzon mojego wyszkolenia psychoterapeutycznego stanowi uzupełniony o podstawy innych podejść terapeutycznych 3-stopniowy kurs terapii systemowej (od 2001 r. posiadam uprawnienia do prowadzenia konsultacji rodzinnych i systemowej terapii rodzin) oraz Studium Psychologii i Psychoterapii SPCh (w 2001 r. otrzymałam certyfikat psychoterapeuty nadawany przez SPCh). Warsztat pracy doskonalę podczas dodatkowych szkoleń zwiazanych zarówno z diagnozą w psychoterapii jak i poznawaniem nowych metod pracy z pacjentami z poszczególnych grup problemowych. Uczestniczyłam we własnej indywidualnej psychoterapii treningowej.