Trening poznawczy dla osób pracujących w zawodach pomocowych

Trening poznawczy dla doradców, psychoterapeutów, pedagogów, etc., umożliwia poszerzenie i pogłębienie świadomości swoich problemów emocjonalnych, ich źródeł oraz konsekwencji; ułatwia przezwyciężenie własnych ograniczeń emocjonalnych oraz pełniejsze wykorzystanie naturalnych predyspozycji osobowościowych w pracy z klientem.

Cele:
Poznanie siebie w aspektach zasobów, potrzeb, wzorców, przekonań & motywacji
Rozpoznawanie wpływu własnych przekonań na pracę z klientem
Nauka pracy z klientem w obszarze pozytywnego konotowania problemu.

Metody:
Burza mózgów (angielskie „brainstorming”, metoda opracowana przez A. Osborne’a) zwana również dyskusją twórczą, stanowi niekonwencjonalny sposób zespołowego poszukiwania nowych pomysłów dotyczących metod rozwiązywania problemów.

Introspekcja i samoobserwacja: technika stosowana w celu kierowania uwagi ku własnym przeżyciom, badania ich, analizowania oraz obserwacji własnych procesów świadomości w celu poznania ich przebiegu oraz wysnucia wniosków.

Moderacja wizualna to metoda umożliwiająca w skuteczny sposób angażowanie zmysłu w proces zapamiętywania i utrwalania uzyskanych informacji.

Trening komunikacji interpersonalnej

Trening komunikacji interpersonalnej sprzyja rozpoznaniu własnych tendencji związanych z porozumiewaniem się z innymi ludżmi. Zwiększenie świadomości samego siebie oraz nauczenie się rozpoznawania sygnałów płynących od współrozmówców usprawnia proces komunikacji i umożliwia zwiększenie kompetencji w radzeniu sobie z sytuacjami trudnymi lub konfliktowymi.

Cele:
Rozpoznanie własnych preferencji dotyczących form komunikowania się
Poznanie własnych przeszkód i barier w komunikacji
Uświadomienie sobie własnych potrzeb w kontaktach z innymi ludźmi
Zapoznanie się z technikami i metodami poprawnej komunikacji
Rozpoznanie wpływu komunikacji na procesy uczenia, doradztwa, psychoterapii (dla grup zwiazanych z zawodami pomocowymi)
Poznanie i nauka praktycznego stosowania technik aktywnego słuchania.

Metody:
Introspekcja, samoobserwacja, technika stosowana w celu kierowania uwagi ku własnym przeżyciom, badania ich, analizowania oraz obserwacji własnych procesów świadomości w celu poznania ich przebiegu oraz wysnucia wniosków.

Scenki i gry zespołowe, głównym celem jest zabawa poprzez którą można analizować, interpretować oraz wykorzystywać procesy i strategie postępowania uczestników do opisu zjawisk psychologicznych i społecznych.

Metoda metaforyczna Miltona H. Ericksona wykorzystuje przypowieści, bajki, alegorie i mity stanowiąc pomoc w uczeniu, ułatwia przekazywanie wiedzy na temat wewnętrznych problemów człowieka i ich potencjalnych rozwiązań. Metafora w sposób subtelny i nienarzucający wspomaga edukację.